تو در دور دست هایی و چقدر به ما نزدیکی

تو چون شمع راه را بر ما روشن می کنی

ولی ما! چون شمع در فراق تو می سوزیم آیا؟

دل روزگار پر شده . . .

این روز ها جهان بغض سنگینی دارد

چیزی نمانده این بغض بترکد

به ما که در این تن آسایی غرق شده ایم نه

به آ نها که در سایه سیاه دشمن غرق شده اند رحم کن

بیا . . .


روشنا


قسمتی از نطق شهید مجاهدشهید شیخ نمر باقر النمر؛

همانگونه که حضرت زینب سلام الله علیها به یزید گفت، (می گوییم) :
حیله ات را بکار ببر، تلاشت را بکن، توانت را بکار ببند،
به خدا قسم یاد مارا نمی توانی از یاد ببری
ممکن نیست که این قیام را از بین ببرید.
ویاد اهل بیت را و نور پیامبر را
بخدا قسم نمی توانی یاد ما را ازبین ببری
و نمی توانی وحی ما را از بین ببری
وحی آسمانی باقی است
و طاغوتیان از بین می روند.


روشنا