بهانه خلقت

نخل همیشه من را یاد یک مرد می اندازد

یاد یک نفر که کس همه است و در روزگار غربتش یک نفر یار حقیقی اش شد

یک نفر که بودنش به نبودن همه دنیا می ارزید 

یک نفر که همه عالم بر مدار او و یارش می چرخند

گاهی می گویم چه ساده لوحند این دانشمندان که محور و مدار گردش زمین و زمان را در نجوم و این حرفها جستجو می کنند

مگر می شود آدم با علی و اولاد علی ارواحنا فداه آشنا شود و دنبال بهانه دیگری برای خلقت بگردد

که ...لولاک لما خلقة الافلاک .....نخل


نخل


نخل


نخل